De rechte beek

Wat een beek weet — een project van Valerie van Leersum

De oorspronkelijke Vrije Beek werd bij de aanleg van de riolering, in de jaren 80, recht getrokken en gekanaliseerd binnen een betonnen gabarit. Ze loopt zelfs deels ondergronds. Hierdoor heeft de beek haar natuurlijke functie als riviervallei met een hoge waarde voor plant en dier voor een groot deel verloren. Door de rechte beek wordt het water heel snel afgevoerd waardoor de omliggende natuur verdroogt en er stroomafwaarts gebieden overstromen.

Uitgelicht: De Grote Gele Kwikstaart en de Rechte Beek

Wandelt u langs de Rechte Beek, dan heeft u het vast ook gezien. Zo vlak boven het water, met een licht golvende vlucht, vliegt de grote gele kwikstaart. Vaak in stelletjes, verrassend vrolijk, sierlijk wippend met de staart en onderlichaam. Ze eten vooral ongewervelde diertjes die op de grens van water en land leven. Denk dan aan kleine kreeftjes, spinnetjes en slakjes maar ook insecten zoals vliegen, muggen en kevers. En nu komt het wonderlijke: eigenlijk zijn het rotsvogeltjes. Ze bouwen hun nesten graag in nissen van muren, maar ook onder bruggen en bij boomwortels langs het water. Precies dat zorgt ervoor dat de betonnen omheiningen van de Rechte Beek een prachtige habitat zijn voor deze vogel. Hoe mooi is dat?

‘OP HET DERDE BRUGGETJE VANAF HIER, DAAR HOOR JE HET VERKEER NIET. DAAR HOOR JE HAAR GEWOON LOPEN’ — Monique Meyvis

‘JE KAN ONDER HET SPOOR DOOR. HET IS MAAR EENPERSOONS BREED. EN ALS JE DAN GELUK HEBT, OF PECH, DAN KOMEN DE VLEERMUIZEN VOORBIJ’ — Andrea Olaerts