Over Stiemerlab

Stiemerlab is een citizen science of burgerwetenschappelijk project dat de waterkwaliteit van de Stiemerbeek in kaart wil brengen.

Het rioleringsstelsel en de toenemende stadsuitbreiding in Genk hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit (vervuiling, algenvorming) en biodiversiteit van de Stiemerbeek en Stiemerbeekvallei. Het citizen science (of burgerwetenschappelijk) project ‘Stiemerlab’ vertrekt vanuit het startpunt dat Genkse burgers, omwonenden en lokale organisaties actief kunnen bijdragen om de problematiek van de waterkwaliteit in kaart te brengen, en aan te pakken. Het project wil burgers actief betrekken, onder meer door hen te trainen als burgerwetenschappers om met behulp van sensoren data te verzamelen over de waterkwaliteit in de Stiemerbeek. Daarnaast kunnen burgers ook participeren in het in kaart brengen van de biologische waterkwaliteit via het nemen van waterstalen op verschillende locaties in de Stiemervallei.

De bekomen resultaten worden vervolgens gevisualiseerd op een toegankelijke manier naar een breed publiek in de publieke ruimte en op een open online platform Het doel van dit project is enerzijds om de waterkwaliteit van de Stiemerbeek over een lange periode op te volgen en anderzijds inzicht te krijgen in het herstellende karakter van de beek na overstorten uit de riolen.

Meer weten of meedoen?

Heb je interesse om een sensor te onderhouden, waterstalen te nemen tijdens een wandeling, of ben je gewoon benieuwd naar de resultaten? Laat hiernaast je gegevens achter en blijf zo op de hoogte van alle infomomenten en workshops.

Even wachten...

Bedankt! Je bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.

Of volg het project via de sociale media van de Stiemervallei.

Facebook Instagram