Open oproep

Residentie voor ontwerpers & kunstenaars

Oktober 2021    Stiemervallei, Genk (BE)    5000

Stiemerlab is een citizen science project dat samen met inwoners van Genk (BE) de waterkwaliteit van de Stiemerbeek in kaart brengt. Via sensoren en de analyse van staalnames wordt data over de waterkwaliteit verzameld op verschillende plaatsen in de Stiemervallei.

Met deze open oproep wil Stiemerlab ontwerpers, kunstenaars en collectieven uitnodigen om een project voor te stellen dat de data over de waterkwaliteit als uitgangspunt neemt voor een artistieke interventie in of rond de publieke ruimte van de Stiemervallei.

indienen

Voor wie

We zoeken lokale of (inter)nationale beeldende of audiovisuele kunstenaars, geluidskunstenaars, designers, individuele ontwerpers of collectieven, voor een residentie van één maand rond de lokale wateruitdagingen in de Stiemervallei. Alle profielen komen in aanmerking, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit en status.

Het project dient gerealiseerd en gepresenteerd te worden in oktober 2021. Regelmatige aanwezigheid in Genk gedurende die periode is geen verplichting, maar kan wel een meerwaarde bieden voor het project.

Wat

interventie

Het voorgestelde project dient een artistieke interventie te zijn. Dit kan in de breedste zin van het woord geïnterpreteerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een installatie, performance, sculptuur, interactieve visualisatie of evenement. Het kan hierbij zowel om een tijdelijke als een langdurige interventie gaan.

publieke ruimte

Het voorgestelde project dient gerealiseerd te worden in de publieke ruimte in of rond de Stiemervallei.

data

Het voorgestelde project dient gebruik te maken van de door Stiemerlab verzamelde data. Dit kan bijvoorbeeld door deze data te visualiseren en interpreteren, of tastbaar te maken binnen het project.

De beschikbare datasets op dit moment zijn:

 • real-time data over o.a. de temperatuur, hoogte en elektrische geleidbaarheid van het water op 15 verschillende locaties in de Stiemerbeek
 • een indicatie van de verschillende organismen die in het water aanwezig zijn aan de hand van DNA sequencing op 10 verschillende locaties in de Stiemerbeek
 • een dataset met close-up afbeeldingen van micro organismen in de maandelijkse staalnames, die aan de hand van machine learning worden geclassificeerd

Een deel van deze data kan ter illustratie online geraadpleegd worden op www.stiemerlab.be/kaart

Wat bieden we

 • Een uitnodigende en inspirerende plek om aan de slag te gaan.
 • Een productionele en inhoudelijke opvolging en ondersteuning van je plannen en ideeën.
 • Een vergoeding van €5000 (betaald via interim of factuur), inclusief fee, transport en productiebudget.
 • Een netwerk van externe experten.
 • Mogelijkheid tot tussentijdse toonmomenten en interacties met een publiek.
 • Zichtbaarheid via het Europese starts.eu netwerk en het starts4water project.
 • Ondersteuning vanuit LUCA School of Arts en FABLAB Genk voor het gebruiken van faciliteiten, machines en werkruimte.
 • Ondersteuning bij het vinden van accommodatie, indien nodig.

Hoe indienen

Indienen voor deze open oproep kan via dit online aanvraagformulier. Het projectvoorstel bestaat uit: een gemotiveerde aanvraag met een beknopt projectvoorstel (max. één A4 met tekst en/of afbeeldingen) en een portfolio (max. 10 pagina’s), gebundeld in één PDF bestand van maximaal 10MB.

De uiterste datum voor indienen is maandag 30 augustus, 10:00 CEST. Voorstellen die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

indienen

Selectie

De ingediende voorstellen zullen worden beoordeeld op artistieke kwaliteit, haalbaarheid en toegankelijkheid voor een breder publiek door een jury bestaande uit:

 • Selina Schepers & Teis De Greve (LUCA School of Arts / Stiemerlab)
 • Nele Desmet (VITO / Stiemerlab)
 • Sofie Thijs (Centrum voor Milieukunde, UHasselt / Stiemerlab)
 • Mien Quartier (Stad Genk)
 • Valery De Smedt (LUCA School of Arts / S+T+ARTS4Water)
 • Wim Forceville (LUCA School of Arts)

Uit de ingediende voorstellen zal de jury één project (of in uitzonderlijk geval meerdere projecten) selecteren. De indieners worden ten laatste op maandag 10 september op de hoogte gebracht.

Over Stiemerlab

Stiemerlab is een samenwerking tussen LUCA School of Arts, VITO, Centrum voor Milieukunde — UHasselt, Stad Genk, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met steun van de Vlaamse Overheid.

Deze residentie wordt mogelijk gemaakt door LUCA School of Arts en het S+T+ARTS4Water consortium.

Meer informatie over het project kan worden gevonden op www.stiemerlab.be

Meer informatie

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Selina Schepers, projectcoördinator van Stiemerlab (selina.schepers@luca-arts.be)